ENG 한국어

<I’m Not Dead!> 230X330X200cm, motor, mixed media, 2017

Sungsil Ryu, I’m Not Dead! image1 Sungsil Ryu, I’m Not Dead! image2 Sungsil Ryu, I’m Not Dead! image3 Sungsil Ryu, I’m Not Dead! image4